kodeforest

Erman NEZOR

Yönetim Kurulu üyesi

  • Esta Construction

1972 yılında Ankara’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünü bitirdi. 13 yıldır Esta Construction’da çalışmaktadır.

Halihazırda Esta Construction Yönetim Kurulu üyesi olarak iş hayatına devam etmektedir. 15 yaşında bir oğlu bulunmaktadır.