kodeforest

Hüseyin TELEK

Denetleme Kurulu Üyesi

  • Golden Financial Services

Türkiye’de 25 yıl mali konularda çalıştıktan sonra 1994 yılında Rusya’ya geldi. 2001 yılına kadar Entes, 2007 yılına kadar Troy şirketlerinde finansman müdürü olarak çalışmış olup sonrasında da mali müşavir olarak serbest çalışmaktadır. 

Şirket kuruluşları, küçük ve orta ölçekli şirketlere dışarıdan muhasebe hizmeti verilmesi ve diğer hususlarda Türk müteşebbislerine Rusya faaliyetleri konusunda yardımcı olmaktadır.