kodeforest

HABER

Rusya’nın iş kuruluşu (Delovaya Russiya) tarafından Türk Rus ekonomik ilişkilerinin değerlendirildiği bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıya Rusya'daki çeşitli iş örgütleri ve Rus kamu kurumlarından temsilciler katıldı. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Baş müşaviri Feridun Başer, RTİB Başkanı Naki Karaaslan ve RTİB üyesi şirket yöneticileri de toplantıya katılım sağladı.

Rus Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan yaptığı konuşmada mevcut kapsam ve koşulların izin verdiği ölçüde bir ticaret ve yatırım anlaşmasına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Karaaslan yaptığı konuşmada, yeni bir yol haritası ve stratejinin önemli olduğunu, işadamlarının, ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının kamu kuruluşlarıyla daha verimli ve aktif çalışabileceği bir masanın yararlı olacağını söyledi.

Karaaslan Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkileri destekleyici olarak bankacılık ve finans alanında yeni imkanlar yaratılmasına ihtiyaç olduğunu, Merkez Bankaları arasında yapılabilecek swap anlaşmasının yarar sağlayacağını, böyle bir gelişmenin aynı zamanda yerel para ile ticaretin gelişmesine de imkan vereceğini dile getirdi.

Karaaslan tarım alanında da önemli işbirliği imkanları olduğunu söyledi. Genel olarak her iki ülkenin avantaj ve dezavantajlarının dikkate alınarak karşılıklı fayda sağlayacak şekilde işbirliği yapılmasının, örneğin KOBİ’ler alanında, Rusya’nın avantajlı olduğu teknolojik alanlarda ve telekomünikasyon alanında işbirliği imkanları olabileceğini, Türkiye’ye yönelik sağlık turizmi, kış turizmi, kaplıca imkanlarının geliştirilmesi, kültür turizmi gibi konuların da üzerinde durulması gerektiğini, ayrıca Türkiye’nin turizm işletmeciliği tecrübesinden yararlanılması gerektiğini söyledi.

Ortak yatırımların yararlı olacağını, Rusya’nın genel olarak yatırım imkanları açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu, özel ekonomi bölgeleri başta olmak üzere Rusya'nın birçok bölgesinde yatırım imkanları olduğunu söyleyen Karaaslan, Avrasya Ekonomik Bölgesinde yer alan ülkelerin üretim ve ihracat imkanlarının da birlikte değerlendirilmesinin  yarar sağlayacağını söyledi.

Paylaş: