kodeforest

HABER

Yılın ikinci çeyreğinde küresel ekonomide kısmi de olsa iyileşme devam ediyor.  Büyüme son dört ayın en yüksek seviyesine çıkarken aynı zamanda son üç buçuk yılın da en yüksek performansı elde edilmiş oldu. Ağustos 2017’den bu yana elde edilen artış oranları önceki on yılın büyük bir bölümünde kaydedilen oranlardan daha iyi olduğu için, istihdam yaratmadaki sağlam eğilim de devam etti.

J.P.Morgan ve IHS Markit tarafından hazırlanan “” J.P.Morgan Küresel Sanayi Çıktı Endeksi (Global All-Industry Output Index), Mayıs ayındaki 54,0 seviyesinden Haziran ayında da yükselişe devam ederek 54,2 oldu.  Böylece son 69 aydır yükselişine devam etti.

Ankette dikkat çekici noktalardan bir tanesi, imalat ve hizmet sektörleri performanslarındaki ayrışmanın devam ediyor oluşu.

İmalat sanayiinde büyüme, ikinci kez düşerken geçen Temmuz ayından bu yana en düşük seviyede.  Bu durum, kısmen yeni ihracat talebinin neredeyse durgunluğa gitmesinden kaynaklanıyor. Buna karşın, hizmet sektöründe büyüme hızı neredeyse son üç senenin zirvesinde.

Haziran ayında gelişmiş ülkeler (ortalama olarak), gelişmekte olan piyasa muadillerini tüm sektördeki üretim büyümesi açısından geride bıraktılar. Büyüme oranları hem ABD hem de Euro bölgesinde sağlamdı; ABD’de Mayıs ayındaki yüksek seviyesine yakın kalırken Euro bölgesinde hız kazandı.  Birleşik Krallık ve Japonya’dan da kuvvetlenme sinyalleri geldi.

Büyük gelişmekte olan ekonomiler arasında Çin ve Hindistan’ın performansları en olumlularıydı. Her iki ülkede de büyüme iyileşirken Çin’de son dört ayın, Hindistan’daysa son 20 ayın en iyi performansı yakalandı.  Büyümede en zayıf performans Rusya’da son iki yılın en dip noktası olarak izlenirken, Brezilya’daki düşüş hızlandı.

Daha da önemlisi, Haziran verileri yeni siparişlerin kısmen artmasıyla artık kapasite sınırlarının zorlanmaya başlayacağına işaret etmesi.

Hem imalat hem de hizmet sektörlerinde iş siparişlerinde birikmelerde artış gözlemlemek mümkün.   Şirketler de bu duruma istihdam artışıyla karşılık veriyorlar; zaten ABD, Euro bölgesi, Japonya, İngiltere, Hindistan ve Avustralya’da kayıtlı istihdam artışları devam ediyor.  Diğer yandan, Çin, Brezilya ve Rusya’daysa tam tersi istihdamda azalışlar var.

İyi verilerin yanında tezat olarak Haziran ayında son altı ayın en düşük güven seviyesi ilginç.  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde güven pozitif kalırken, her ikisinde de (ortalama olarak) gevşemekte. Almanya, İngiltere, Brezilya, Rusya ve Avustralya güven tarafında yükselmeye devam eden ülkelerdi.

Tüm bu veriler ışığında tabi, enflasyon baskısında Haziran ayında da artış devam ediyor.  Üretim çıktı fiyatlarında ve hammadde giriş fiyatlarında yükselme ayrıca hızlanıyor. Bu artışlar ise gelişmiş piyasalarda gelişmekte olan piyasalara göre daha hızlı.

http://www.paraanaliz.com/2018/ekonomi/j-p-morgan-kuresel-sanayi-cikti-endeksi-enflasyon-geliyor-24493/

Paylaş: