kodeforest

HABER

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı genelgesinde, nükleer santral çalışmalarının hızlanması istendi. Genelgede, nükleer santral projelerinin "artan elektrik enerjisi talebinin karşılanarak enerji arz güvenliğinin sağlanması, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılarak cari açığın düşürülmesi ve kaynak çeşitliliğinin artırılması için çok önemli olduğu" vurgulandı.

Resmi kurumlardan yapmaları gereken işleri "ivedikle" sonuçlandırmaları istenen genelgede şu ifadelere yer verildi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nükleer güç santrali projelerinin gecikmeye mahal vermeksizin tamamlanabilmesi ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla daha etkin bir şekilde kullanılmasını teminen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemler ivedikle sonuçlandırılacak. İhtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık titizlikle sağlanarak üstlenilen görev ve sorumlulukların zamanında yerine getirilmesine özen gösterilecek.

Paylaş: