kodeforest

Konferans:“Kararname Sonrası Şirketlerin Hukuksal Durumları”

Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) ve BAKER McKENZİE ile ortaklaşa olarak düzenlenen “Kararname Sonrası Şirketlerin Hukuksal Durumları” konulu konferans gerçekleştirildi. Ayrıca toplantıda açıklama yapan BAKER McKENZİE uzmanları 2016 yılında çıkacak bir kararname ile Türk Şirketleri üzerindeki yaptırımlar kısmi olarak kaldırılabilir dedi.

Rus-Türk İşadamları Birliğimiz (RTİB) ve BAKER McKENZİE şirketinden 4 uzman tarafından gerçekleştirilen “Kararname Sonrası Şirketlerin Hukuksal Durumları” konulu konferans gerçekleştirildi. Yaklaşık 120 Türk İşadamının katıldığı bilgilendirme konferansında önümüzdeki süreçte iş adamlarının karşılaşabileceği zorluklar masaya yatırıldı. BAKER McKENZİE uzmanları Vladimir Yefremov ve Aleksandır Bıçkov’un soruları cevapladığı konferansta 2016 yılında bir tasarı hazırlandığı ve bu tasarı ile Rusya’nın belirli bir ihalede gelir ve yarar sağlıyorsa ve bu ihaleyi Türk şirketleri vermemeleri durumunda zarar oluyorsa Türk şirketlerine istisnai olarak yaptırımların kaldırılması konulu bir taslağın Başbakanlık tarafından hazırlandığı ve o belgeninde kendilerinde olduğunu belirtti.

Konferansta konuşan  BAKER McKENZİE uzmanları Vladimir Yefremov ve Aleksandır Bıçkov “ Bu ekip ile bu akşam sizlerle sohbet edeceğiz. Konuşmalarımıza başlamadan önce 9 Aralıktan sonra Türk vatandaşlarını ve Türk firmalarına yönelik ne gibi yaptırım ve uygulamalar devreye girdi onları kısaca sizlere anlatmak istiyoruz. Hatırlayacağınız üzere 9 Aralıktan önce 2 genelge yayınlanmıştı Türkiye’ye karşı, birincisi 28 Kasım tarihin 583 numaralı Devlet Başkanı kararnamesi vardı. 30 Kasım tarihinde 1296 numaralı Başbakanlık kararnamesi vardı. Bu iki kararname çok çiğ olarak hazırlanmıştı. Daha sonra başbakanlık daha ayrıntılı bir belgeler ve listeler hazırladı. 9 Aralıktan itibaren ek kararnameler açıklandı ve ortaya çıktı. Halen bu listeler hazırlanıyor çünkü bazı bölgelere bu listeler hala hazır değil. Birkaç aya anca şekillenir ve hazırlanır. İlave kararlar olarak Devlet Başkanının 2. Kararından bahsediyorum. 28 Aralıkta hazırlanmıştı. Yılbaşına 3 gün kala çıkmıştı. Asıl o karar en önemli soruya cevap verdi. Bu yaptırımlar sadece Türk vatandaşları ve şirketlerine karşımı olacak yoksa Rus vatandaşları ve şirketleri de bu yaptırımlardan etkilenecek mi? 669 numaralı Devlet Başkanının kararnamesine göre Türk firmalarının Rusya’da faaliyet gösteren bütün yan kuruluşlarını kapsadığını gördük” dedi.

Uzmanlar konferansın devamında “ Bu kararname çıktıktan sonraki gün Başbakanlığın 2 tane kararnamesi çıktı. 1457 ve 1458 sayılı kararnameler bu kararnamelerde belli kısıtlamalar getirdi. 1457 sayılı kararname 2016 yılından itibaren Türk vatandaşların ve Türk vatandaşlarının kontrol ettiği şirketlerin Rusya’da yapması yasak olan faaliyet alanlarını belirledi. Bu altı faaliyet alanını içeriyordu bu liste,  projelendirme, mimarlık ve mühendislik çalışmaları, turizm sektörü ve acentaların faaliyetleri, otelcilik, devlet federal ve bölge federal içerisinde yapılacak hizmetlerin yasaklanması vardı ve tabi ki kerestecilik vardı. 1458 sayılı başbakanlık kararnamesinde ise 2016 yılında Rusya’da faaliyet gösterecek Türk firmaların listesini yayınladı. Bu firmalar istisnai olarak yasaklı olan alanlarda da bu firmalar çalışabilecekler. Bildiğiniz gibi Kasım ayında hem başbakanlık hem de devlet başkanlığın kararları ile 2016 yılından itibaren Rusya’da faaliyet gösteren firmalara Türk işçi alınması durduruldu. Aralık sonunda çıkan 1458 sayılı kararnamede bu firmaları o yasakları kapsamayan bölgeleri açıkladı bu firmalar o bölgelerde ihale alıp çalışabilecekler. Fakat orada da bir sınırlama vardı o yasaklı listesine girmeyen firmalar 2016 yılında da 2015 yılından daha fazla Türk işçi bünyesine katamaz. Aynı sayıda olması lazım Türk vatandaşları” şeklinde konuştu.

Şirketin yüzde ellisinden fazlası yada yönetim kurulunun yüzde ellisi Türklerin elinde ise bu şirketlerde yasaklı şirket durumunda olacağını belirten Uzmanlar “ Bir önemli husus daha vardı başbakanlık kararında dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama kararnamede 2008 tarihli yabancı yatırımların Rusya’da faaliyet gösterme alanları ve Rusya’nın güvenlik konularının engellenmemesi konulu bir karar vardı. 2008 yılında ki bir federal kanuna atıfta bulunuyordu başbakanlığın Aralık sonunda çıkan kararnamesinde ve o kanunu incelerken de şöyle bir husus oluşuyor; Yaptırımlar hem Türk ve Türk şirketlerini kapsayacak hem de Rus firmalarını da kapsayacak ama bazı kriterlerde kapsayacak. Ne gibi kriterler bunlar Rus firması ama yüzde 50 ve fazlasının ortağı Türk bir iş adamına ait ise yada yönetim kurulu başkanlığına yüzde 50 den fazla payı varsa Türk vatandaşlarının  şirketin faaliyetlerini yüzden 50 den fazlasını kontrol ediyorsa Türk vatandaşları oda yasaklı duruma giriyor. Bir önemli husus daha var; Eğer şirkette sermayenin yüzde ellisi kadarı Türk vatandaşına ait ise yüzde 40 diyelim ama diğer Rus vatandaşları olan şirketin sahipleri firmanın çalışmalarına katılmıyorlarsa onlarda yasaklı şirketler arasına giriyorlar. Ana kural yüzde 50 ortaklığa kadar Türk vatandaşları şirkete ortak olabilir yoksa daha fazla ortaklık durumunda şirket yasaklı şirketler arasına giriyor” İfadelerini kullandı.

RUSYA'YA PARA VE YARAR SAĞLIYORSA YAPTIRIMLAR O ŞİRKET İÇİN KALKACAK

Konferansın sonunda bir önemli açıklamada daha bulunan uzmanlar “ 2016 yılında bir karar daha çıkacak. Şuan tasarısı var elimizde ama şuan net şekilde yayınlanmadı ama tasarısı bizde var. O tasarıda da hangi faaliyet alanlarında Türk vatandaşları istisnai olarak kontratlar ve anlaşmalar yapabilecekler. 2016 yılında çıkacak yasa şuan dediğim gibi tasarı halinde fakat orada ana prensip anlaşma ve kontratları seçmede yani bu anlaşmayı imzalayıp Rusya daha çok kazanıyor ise ve bu kontratı imzalamayıp daha çok para kaybederse yasaklıda olsa Türk firmaları ile yapılacak anlaşmalar daha mantıklı ve karlı hale geliyor ise o zaman Türk firmasına kontratı verecekler. Rusya Devletine zarar vermeyecek ve yarar sağlayacak konu üzerine yeni çıkacak tasarı hazırlanıyor. Her ne kadar da Türk yapsa da Rusya bu anlaşmada para kazanıyorsa ihaleyi ve kontratı o şirkete verecek. Çok ayrıntı olarak açıklıyor bu seçme kriterlerini ve Hükümette belirli sorumlu kişiler olacak ve onlar bu prensiplere göre şirketleri kontrol edecekler, araştırma yapıp kararlarını verecekler. Bu tasarıyı size daha fazla açıklayıcı anlatmama gerek yok tasarı daha yayınlanmadı ve yürürlüğe konmadı” dedi.

Gazetem.ru

Paylaş: