TR   RU   EN
RTİB Hakkında
Anasayfa     RTİB
Türk-Rus ekonomik ilişkileri 90’lı yıllardan itibaren ivme kazanmış ve özellikle inşaat, turizm, enerji ve tarım ürünü ihracatı ekseninde önemli bir gelişme göstermiştir. Rusya’nın serbest piyasa ekonomisine geçmek üzere radikal adımlar attığı 90’lı yıllarda Türk şirketleri birçok ülke firmalarından önce davranarak dinamik ve proaktif yapılarıyla inşaat sektörü başta olmak üzere önemli işlere imza atmışlardır.

Rusya genelinde sayıları ve faaliyetleri gittikçe artan Türk müteşebbislerinin bir iş insanları derneği çatısı altında buluşturulması fikri de bu dönemde gündeme gelmiş ve Rus Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) kuruluşu 1997 yılında Moskova’da gerçekleştirilmiştir.

RTİB kuruluşundan bu yana geçen 20 yılı aşkın süre boyunca Rusya’da bulunan Türk girişimci ve iş insanları ile burada yaşamını sürdüren Türk toplumunun birlik ve dayanışmasını sağlamak, sorunlara çözüm üretmek ve Rus toplumu ile makamları nezdinde ülkemizin tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla çaba sarf etmektedir.

RTİB yıllar içinde Rusya ve Türkiye’de düzenlediği iş gezileri, konferanslar, “başarı öyküsü” seminerleri, sektörel raporlar, yayınlanan dergi ve kitaplar dahil pek çok etkinliğe imza atmış ve son dönemde iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi yanı sıra özellikle kültürel alandaki faaliyetlerine de ağırlık vermiştir. Yakın zaman önce kuruluşu gerçekleştirilen Uluslararası Andrey Karlov Vakfına verilen destek RTİB’in çabalarını gösteren en iyi örneklerden biridir.

Yine Türk toplumunun Rusya'daki başarı öykülerinin anlatıldığı ve Eylül ayında Rusya’da gösterime giren “Türkiye: Yeniden Başlangıç” adlı belgesel filmi de RTİB’in sorumluluk üstlendiği önemli bir kültürel faaliyet olmuştur.

RTİB’e üye 200 civarında Türk firması bulunmakta olup, Rusya’da 12 milyar dolar tutarında olan doğrudan yatırımların tamamına yakını bu firmalar tarafından gerçekleştirilmiştir. RTİB’e üye firmaların Rusya’da yarattığı istihdam ise 100.000 kişi civarındadır.

RTİB, imkan ve kapasitesini daha da arttırarak üstlendiği işlevi en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlamakta olup, Türk ve Rus kurum ve kuruluşları ile de etkin bir koordinasyon ve işbirliğini hedeflemektedir.