kodeforest

Başkanın Konuşması

RTİB

Başkanın Konuşması

Genel Kurulumuzun Değerli  Hazirunu,

Sözlerime, öncelikle  RTİB'in 8. olağan kongresinin, Rusya –Türkiye ilişkilerine ve is dünyasına, hayırlı olması dileklerimle başlamak istiyorum.

Coğrafi komşumuz olan Rusya ile Türkiye ilişkileri, tarih boyunca her alanda birbirine muhtaç, birbirini tamamlayan ve gün geçtikçe daha da yoğunlaşan ve birbirinden vazgeçilemeyen bir dostluk ve ortaklığa dönüşmüştür.

Günümüzde, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri alanlar basta olmak üzere her konuda ortak hareket içerisinde bulunan, Rusya ve Türkiye ilişkileri, Derin ve Tarihsel bir sürecin, doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur.

Stratejik olarak derinleşerek gelişen ilişkilerimizde her  iki ülke  Devlet Başkanlarımızın kararlılığı ve somut adımları bunun en önemli göstergesi olarak tezahür etmekte ve toplumlarımız nezdinde çok büyük bir memnuniyet ve coşku ile karşılık bulmaktadır.

Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi ve politik ilişkiler, ekonomik ve ticari ilişkilerin ana belirleyici bir unsuru olarak direkt olarak ilişkilerimize yansımakta ve net bir şekilde ilişkilerimizi etkilemektedir.

Yakın ve stratejik ilişkiler içerisinde bulunduğumuz Rusya ve ilişkili coğrafyası, doğal olarak biz iş dünyasını da bu açıdan çok yakından ilgilendiren bir konumda yer almaktadır.

Son dönemlerde Rusya ile yasadığımız süreçte, hepimizin derin üzüntü ile tanıklık ettiği çok talihsiz, zor ve stresli bir süreçten geçtik  ve maalesef bunun sonucunda Ekonomik ve ticari ilişkiler bazında çok olumsuz etkilendiğimiz bir dönem yaşadık.

İş dünyasının ülkelerimiz arasındaki siyasi ve politik gelişmelerden minimum etkilenmesini sağlayacak ikili  İş dünyası ilişkilerine, temaslarına ve toplumsal ortak paydalara ne kadar ihtiyaç duyulduğunu ve bunların bir an önce geliştirilmesinin ve tesis edilmesinin gerekli olduğuna hep birlikte tanık olduk !

Bu süreçlerin ve etkilerinin yaşandığı en zor dönemde, ilişkilerin onarılmasına ve düzeltilmesine  çaba gösteren RTİB ’e ve yönetimine ,

Yine bu konuda toplumsal ve sosyal olarak, her iki ülke halklarının ve sivil toplumun göstermiş olduğu yakın duruş ve ilişkilere,

Ve tabiri yerinde ise “ Ayağının tozu ile ”  göreve henüz yeni başlamış olmasına rağmen, bu sürecin onarılmasında çok büyük emeği ve birebir katkısı olan Büyükelçimiz Sn. Hüseyin Diriöz'e, Rusya'da yaşayan Türkiye Toplumu, ve ayrıca iki ülke HALKLARI adına   en içten ve en derin şükranlarımızı sunmayı bir borç addediyoruz …!!!

Bu süreçte, özellikle toplumlarımız arasındaki yakın dayanışma dostluk ve birlikteliğimiz açısından bizi çok derinden etkileyen bu talihsiz ve üzüntü verici konuları, bir daha hatırlanmamak üzere ,TARİHİN hiçbir zaman açılmayacak sayfalarına gömdüğümüzü, Rusya ve Türkiye toplumlarının Birlikteliği ve Dostlukları  arzu ve niyetimizi, sizlerin huzurunda RUS-TURK ISADAMLARI BIRLIGI olarak tüm Dünya’ya bir kez daha çok açık ve net  bir şekilde DEKLERE ediyoruz…!!!

Özellikle, yakın akrabalık ilişkileri ile birlikte, çok yakın, kültürel, sosyal ve beşeri ilişkiler içerisinde olduğumuz Rusya toprakları , bizler için İKİNCİ VATAN OLMUŞTUR.

Yine bu ilişkiler çerçevesinde, İş İnsanlarımızın bu topraklarda ve coğrafyalarda yazmış olduğu başarı hikayeleri, çocuklarımız ve sonraki jenerasyonlarımız ile  yine bu topraklarda devam edecek ve daha da perçinlenecektir. Bu sebeple siz Sayın İş Dünyamızın daha da önemli başarılara imza atacağına olan inancımı ayrıca belirtmek isterim!

Sn. Genel Kurul, bildiğiniz gibi 20 yıla ulaşan bir süredir faaliyetlerini ve varlığını devam ettiren RTİB, Rus -Türk ilişkileri çerçevesinde önemli bir mihenk taşı haline gelmiş, ve Sn. Büyükelçimizin de her ortamda gururla ifade ettiği gibi, söz konusu ilişkiler bakımından çok önemli bir REFERANS noktası konumuna gelmiştir.

Bu noktaya ve başarıya yıllardır bu topraklarda emek veren ve yaşayan siz değerli şirketlerimiz, üyelerimiz ve bununla birlikte çok derin Rusya ve Türkiye Toplumları DOSTLUĞU'nun sayesinde ulaşıldığını ifade etmek isterim.

Bu süreç içerisinde , RTİB olarak 20 yıldır süregelen varlığımız , Çok Renkliligimiz, ama bununla birlikte DEGISMEZ ve PRENSIPLI duruşumuz, yürüttüğümüz  faaliyetlerimizle birlikte gelişmiş ve daha üst noktalara doğru konumlanarak ivme kazanmıştır.

Rusya – Türkiye ilişkilerinde çok önemli bir dostluk ve işbirliği köprüsü konumunda bulunan RTİB önümüzdeki süreçte de sizlerin destek ve katkıları ile faaliyet ve etkinlik alanlarını geliştirerek ve gerekli noktalara yönlendirerek, ticari, ekonomik, ve diğer alanlardaki ilişkilerde, sizlerle birlikte yoluna daha etkin bir şekilde devam edecektir.

Bu anlamda Rus-Türk İşadamları birliğimizin, faaliyet ve etki alanının daha geniş tabanlı ve daha kapsamlı

" Rus –Türk ILISKILERI Birliğine " doğru everilebileceği ve ilerleyen dönemlerde çok daha etkin bir çatı kuruluşu olarak faaliyetler yapabileceğine olan inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde Sn. Devlet Başkanlarımızın da ifade ettikleri üzere dış ticaret hacmimizdeki hedefler bugünkü mevcut durumdan çok daha büyük rakamlara ve hacimlere ulaşmalıdır.

Türkiye bu anlamda Rusya ile olan Dış Ticaret dengesinin sağlanması konusunda ihracat kapasitesini ve imkanlarını daha çok zorlamalı ve bununla birlikte , Özellikle üçüncü ülkelerdeki ortak proje ve pazarlara yönelik olarak  birlikte hareket etmeli ve Rusya-Türkiye İş Dünyasının potansiyellerini ortak bir zeminde buluşturarak ortak sinerji ve alan sağlamalıdır.

Bu alanda her iki ülkenin daha çok ticaret yapabilmesinin yolunu açacak adımların atılması, önündeki engellerin kaldırılması ve İş Dünyasının önünü açma konusunda RTİB olarak bizlerin de önemli görevler ve misyonlar taşıdığını düşünüyorum.

Rusya’da ki Türk İş Dünyasına bir rehber niteliğinde olan Kurumumuzun, daha da güçlendirilmesi, yapılandırılması  katılımcılığının arttırılması, ortak fayda paydaşında ve     İş Dünyası ilişkilerinin geliştirilmesinde daha da etkin bir konumda rol üstlenmesi, ve bununla birlikte ekonomik, ticari, sosyal, kültürel ve beşeri alanlarda maksimum fayda yaratabilmek, daha aktif  ve etkin, daha çoğulcu ve kapsayıcı, daha katılımcı ve çok sesli bir yapı ile köprü konumunda hizmet verebilmesi ana hedefimizdir.

Ortak payda etrafında yol aldığımız bu hedeflere doğru, daha güçlü yürüdüğümüzü ve yürüyeceğimizi, daha güçlü durduğumuzu ve duracağımızı, Siz Sayın Genel Kurulumuza ve iş Dünyamıza olan inanç ve iradeden aldığımızı ayrıca belirtmek isterim

Buradan hareketle önümüzdeki en yakın zamanda gerçekleştirmeği düşündüğümüz faaliyetler içerisinde Rusya ve Türkiye’deki İş Dünyasının en önemli çatı kuruluşları ve STK’lari ile hızlı temas ve işbirliklerini hayata geçirmek ve Is Dünyalarımızı ortak bir platform etrafında bir araya getirebilmektir.

Bu bağlamda İş Dünyamıza ve toplum ilişkilerimize destek olma amacı ile fayda vermeyi amaç edinmiş ve bu doğrultuda gayret sarf eden RTİB' e, bu amacı doğrultusunda, hep birlikte daha çok destek vermemiz, daha çok çalışmamız ve mevcut yapının üstüne bir tuğla daha ekleyerek daha güçlü bir yapı oluşturmamız ve bu yapıyı daha ileriye, daha yükseğe  HEP BİRLİKTE taşıma misyonumuz olduğuna inanıyorum.

Bu vesile ile sözlerime son verirken, geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyecek olan RTİB'in , öncelikle kurucu başkanlarına, geçmişte görev yapmış tüm başkanlarına, tüm yönetim kurullarına, üyelerine ve bugüne kadar emeği geçmiş herkese şükranlarımı sunuyor, yeni donemde seçilmiş olan Yönetim kurulumuzun tüm organlarına başarılar diliyor,

Hepinize Sevgi ve Saygılarımı sunuyorum..!

Sabahattin YAVUZ

RTİB Başkanı