kodeforest

HABER

Rusya'da sendikalar, işverenleri ücretleri endekslemeye zorlamayı önerdi.

Resmi Ria Novosti haber ajansının haberine göre, Sosyal ve Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ile ilgili Rusya Üçlü Komisyonu'nun Sendikal Masası, söz konusu öneride bulundu.

Sendika temsilcileri, işverenlerin maaşlarını yıllık enflasyona göre endeksleme yükümlülüğünün mevzuatta düzenlenmesini teklif etti.

Bu, sendika masasının koordinatör yardımcısı Nina Kuzmina tarafından imzalanan "2024'e kadar olan dönem ve 2030'a kadar olan planlama dönemi için Rusya'nın ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmak için birleşik plan" taslağının sonuç bölümünde belirtildi.

Ayrıca, asgari geçim ve ortanca kişi başına gelir arasındaki oranın yanı sıra asgari ücret ve ortalama maaş arasındaki oranın da yıllık olarak artırılması da teklif edildi.

Ria Novosti haberine göre, ayrıca sendikalar, çalışan emeklilerin emekli maaşlarının yıllık enflasyon oranından daha düşük olmayacak şekilde endekslenmesini gerekli görmekte.  Bugün, "Birleşik Plan" taslağı, yalnızca çalışmayan emekliler için endekslemeyi şart koşuyor.

FUAD SAFAROV

Paylaş: