kodeforest

HABER

Rusya vatandaşları, akrabalarından daha az borç almaya başladı.

Uluslararası ödeme sistemi Visa'nın bir araştırmasına göre, geçen yıl boyunca Ruslar harcamalarını kontrol etme konusunda daha az dikkatli oldular ve ayrıca akrabalarından daha az borç aldı.

Araştırmada, "Geçen yıl boyunca, Ruslar harcamalarını hesaplama konusunda daha az dikkatli oldular: Haziran 2020'de yanıt verenlerin %63'ü bütçeyi ve harcamaları yakından kontrol ettiklerini yanıtladıysa, bu yılın Ağustos ayına kadar sayıları %44'e düştü. Geçen yıl içinde akraba ve arkadaşlarından borç almaya veya bankalardan kredi almaya hazır Rusların sayısı yüzde 14'ten yüzde 12'ye düştü" bilgisi verildi.

Aynı zamanda, ankete katılanların üçte biri (%30) daha fazla alışveriş yapmak için kredi kartı kullanmaya başladı ve yaklaşık her onda biri (%8) daha sık taksitle mal satın alıyor.

Ayrıca, araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%45) ülkedeki ekonomik durumda bir iyileşme fark etti. 

Katılımcıların %21'i ise karamsar ve üçte biri (%34) pandeminin Rus ekonomisi üzerindeki etkisine dair net bir değerlendirme yapamadığını da kaydetti.

Aynı zamanda, ankete katılanların %46'sı pandemi sırasında gelirlerinin düştüğünü, %43'ü ise gelirlerinin değişmediğini belirtti.

Ankete katılanların yarısı (%53) önümüzdeki altı ay içinde mevcut gelir düzeyini korumayı umuyor, yaklaşık üçte biri (%30) daha da düşmesini bekliyor ve %17'si bu dönemde gelirlerini artırma fırsatı görüyor.

Tüketicilerin yaklaşık yarısı (%43) pandeminin başlangıcından bu yana harcamalarının arttığını kabul etti, üçte birinden fazlası (%36) harcamalarının miktarının değişmediğini belirtti ve her beşte biri de (%21) harcamalarda bir azalma olduğunu bildirdi.

Aynı zamanda, araştırmaya katılanların %45'i önümüzdeki 6 ay içinde harcamalarının artmayacağını, %40'ının artacağını ve %16'sı ise azaltmaya devam edeceğini bekliyor.

FUAD SAFAROV

Paylaş: