kodeforest

HABER

Özbekistan'da nükleer enerji sektörünün geliştirilmesine yönelik faaliyet göstermek üzere Özatom Nükleer Enerji Geliştirme Ajansı kurulacak.
CUMHURBAŞKANI Şevket Mirziyoyev, imzaladığı kararnameyle, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına ilişkin faaliyetlerde bulunacak Özatom Nükleer Enerji Geliştirme Ajansının kurulmasını onayladı.     

Kararnameye göre, Bakanlar Kuruluna bağlı çalışacak Ajans, ülkede nükleer enerjinin geliştirilmesi, kullanılması ve bu konuda devlet politikasının oluşturulması, strateji belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak. Ajans, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma konusundaki düzenlemeleri ve yasal altyapıyı oluşturarak, sektörün yabancı yatırımcıları çekebilmesi için gerekli ortamı hazırlayacak.     

Nükleer enerjiye ilişkin anlaşmalar imzalama yetkisine sahip olacak Ajans, nükleer bilim ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırmalar ve yenilikçi projeleri hayata geçirecek. Ajans ayrıca, araştırma reaktörleri, nükleer fizik altyapısı, nükleer yakıtları ve radyasyon kaynaklarını koruma, nükleer atıkları imha etme ve nükleer güvenliğin tesisi konularında çalışmalar yapacak.     

Ajans tarafından, nükleer enerji alanında görev alacak personelin yetiştirilmesi amacıyla yurt dışına uzman gönderilecek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılacak. aa 

Paylaş: