kodeforest

RTİB Üyeleriyle Kriz Toplantısı

Rusya Türkiye krizinde son gelişmeler ve atılacak adımlar hususlarında üyelerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

RTİB üyelerinin karşılaştığı sorunlar RTİB sekreteryası tarafından raporlanıp çözümü hususunda gerekli adımların atılması sağlandı.

Paylaş: