Dil Seçimi:

Rusya'da İş Yapmak

Yabancı yatırımların özendirilmesi, haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulması amacıyla yabancı sermaye kanununda önemli değişikliklere gidilmiştir.

Yabancı sermaye kanunu, yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri yatırımlarının ve onlardan elde edilen gelir ve kar hakları ile ilgili garantilerin, yabancı yatırımcının Rusya Federasyonu alanında girişimcilik faaliyetlerinin şartlarını belirlemektedir.Yabancı sermaye kanunu, yabancı kökenli maddi ve mali kaynakların, yüksek teknoloji ve tekniğin, yönetim deneyiminin (tecrübenin) Rusya Federasyonu ekonomisine çekmeye ve etkin şekilde kullanılmasına, yabancı yatırımcıların faaliyet şartlarına istikrar sağlamasına ve yabancı yatırımların hukuki rejiminin uluslararası hukuka ve uluslararası yatırım pratiğine uygunluğunun sağlamasına yöneliktir.

Kaynak: rusyadestek.com