Dil Seçimi:

Özel ekonomi bölgeleri

RUS TÜRK İŞADAMLARI BİRLİĞİ (RTİB)

Tarih:2.11.2018

Sayı:D-1-2018

 

 

RUSYA FEDERASYONU ÖZEL EKONOMİ BÖLGELERİ

 

 

1.Rusya ekonomisi önemli ölçüde doğal kaynak ve hammadde bazlı; petrol, gaz ve bazı doğal kaynakların ihracına ve bu tür malların fiyatlarına duyarlı bir ekonomi. Dolayısıyla endüstriyel çeşitlendirme ekonomi politikalarının en önemli amaçlarından biri.

 

2.Ekonomik faaliyetler özellikle finans ve ticaret boyutları dikkate alındığında Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde yoğunlaşmış durumda.

 

3.Rusya’nın ekonomik açıdan daha fazla gelişmesi diğer unsurlar yanı sıra Moskova ve St. Petersburg gibi şehirler dışındaki yerlerin de gelişmesine bağlı bulunuyor.

 

4.Bu çerçevede;

 

a-Ekonomik büyümeyi artırmak,

b-Bölgesel kalınmayı sağlamak,

c-Endüstriyel çeşitliliği artırmak

 

amaçlarıyla farklı teşvik, vergi, gümrük, idari ve personel politikaları çerçevesinde özel ekonomi bölgeleri (SEZ) oluşturulmuştur.

 

5.Özel ekonomi bölgelerinde aşağıdaki ana unsurlardan söz edilebilir:

 

a-Tek pencere sistemi

b-Özel gümrük rejimi

c-Vergi istisnaları

d-Hazır altyapı

e-Nitelikli personele erişim imkanları (okullar, kurslar vb.)

f-Devlet tarafından verilen özel garantiler (kanun değişikliği vb.)

 

6.Tek Pencere Sistemi:

 

İş geliştirme için elverişli bir ortam sağlamak, kamu otoriteleri ile etkileşim prosedürlerini basitleştirmek ve özel ekonomik bölgelerdeki projeleri uygularken yatırımcıların zaman kazanmasını temin etmek üzere “tek pencere” sistemi uygulamaya konulmuştur.

 

Tek pencere sistemi şunları öngörmektedir:

 

               a-Tek bir yer ve başvuru noktasından kamu hizmetlerinin sağlanması,

               b-Elektronik ortamda belgelerin teslim edilmesi ve ön izinlerin alınması,

               c-Yatırımcıların sunduğu belgelerin incelenmesi sürecindeki mevcut durum ve alınan kararlar hakkındaki bilgilere sürekli erişim sağlanması

 

Tek pencere sistemi ayrıca mülk kiraları, arazi edinimi, gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ve tescili için gerekli belgelerin sunulması, inşaat ruhsatı alınması, mühendislik alt yapı ağlarına bağlantı için de kullanılan sistemdir.

 

7.Vergi avantajları: Özel ekonomi bölgelerinde Rusya geneli ile kıyaslandığında önemli vergi avantajları sağlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda konunun ayrıntıları yer almaktadır.

VERGİ AVANTAJLARI

 

Gelir vergisi

Emlak vergisi

Arazi vergisi

Ulaştırma vergisi

Sosyal vergiler

Arazi maliyeti

Rusya

20%

2,20%

1,50%

0,1-3,5 Avro/HP

30%

100%

SEZ

%0-15,5

0

0

0

%14-28

En fazla %2-kiralama

Geçerlilik süresi

SEZ dönemi

10 yıl

5 veya 10 yıl

10 yıl

2018-2020

SEZ dönemi

 

  

8.Özel gümrük rejimi

 

Gerek özel ekonomi bölgelerine ithal edilen ürünlerin ve gerekse bu bölgelerden yapılan ihracatın kolaylaştırılmış prosedürlere tabi tutulduğu bir sistemdir. Gümrük vergileri ve tarife uygulamaları açısından özel düzenlemeler söz konusudur. Genel olarak gümrük vergisi ve KDV istisnası sağlanmaktadır.

 

Özel ekonomi bölgelerindeki gümrük gönderileri için ilgili birimler günde 24 saat faaliyet göstermekte olup, özel gümrük rejimi kapsamında kargo ve ekipman kaydı için zaman maliyetlerinde önemli ölçüde azalma sağlanmaktadır.

 

9.Hazır altyapı

 

Yatırımcılar, gerekli tüm alt yapı ağları (ısıtma, elektrik, gaz, su, internet, telekomünikasyon vb.) ve gerekli büyüklükteki arsalara sahip olabilmektedir.

 

Modern iş merkezleri, konferans salonları, toplantı salonları, banka temsilcilikleri, donanımlı ofisler, restoranlar, fitness merkezleri, yatırımcı firma çalışanlarının rahat edebileceği bir çok konu düzenlenmiştir.

 

Yollar, lojistik merkezler ve konteyner sahaları, her türden özel ekonomik bölgede aktif olarak inşa edilmektedir. Sanayi üretim bölgelerindeki yatırımcılar, hacimli kargoların taşınması için özel ekonomik bölge içerisinde çalışan demiryolu hatlarını kullanma fırsatına sahiptir.

 

10.Özel ekonomi bölgeleri: Rusya genelinde toplam 26 SEZ bulunmaktadır. Bunlardan 10 tanesi endüstri ve üretim bölgesi, 6 tanesi teknoloji ve inovasyon bölgesi, 9 tanesi turizm ve rekreasyon bölgesi, 1 tanesi de liman bölgesidir. Aşağıdaki tabloda bazı özel ekonomi bölgelerinin isimleri yer almaktadır.

 

 

 

Özel Ekonomi Bölgeleri

Liman

Ulyanovsk

 

 

Endüstri ve üretim

Tataristan-Alabuga

 

Astrakhan-Lotos

 

Kaluga

 

Lipetsk

 

Pskov-Moglino

 

Moskova-Stupino

 

Sverdlovsk-Titanium

 

Samara-Tolyatti

 

Tula-Uzlovaya

 

 

Teknoloji ve inovasyon

Moskova-Dubna

 

Moskova-Istok

 

Tataristan-Innopolis

 

St. Petersburg

 

Moskova-Technopolis

 

Tomsk

 

 

Turizm

Irkutsk-Gate of Baikal

 

Tver-Zavidovo