kodeforest

HABER

RTİB Rusya perakende sektörüne ilişkin rapor hazırladı. Raporda Rusya perakende ticaretine ilişkin gelişmeler, Rusya’da perakende sektörün ekonomi açısından önemi, birimlerdeki gelişmeler, ürün gruplarındaki gelişmeler, ithal ürünlerin payı, elektronik ticaret gibi hususlara değinildi.

Ayrıca Raporda bir değerlendirme bölümüne de yer verilerek, Rusya perakende sektöründe öne çıkan gelişmelere ve Türk ihracatının artırılmasına dönük önerilere yer verildi.

Rapora RTİB internet sayfası “Raporlar” bölümünden ve aşağıdaki linkten ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

https://www.rtib.org/cms-uploads/2019/08/rusya-perekande-sektörü-3.pdf

Saygılarımızla,

Rus Türk İşadamları Birliği

 

 

Paylaş: