Dil Seçimi:

RTİB inşaat sektörüne ilişkin rapor hazırladı

RTİB Rusya inşaat piyasasındaki gelişmeler ve Türk inşaat şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin rapor hazırladı. Raporda sektördeki rekabetin arttığı, kar marjlarının eskiye göre azaldığı ve Türk firmalarının daha çok endüstriyel projelere yöneldiği ifade edildi. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki inşaat firmalarının teminat ve finansman sorunlarına değinildi.

Raporda ayrıca Türk inşaat firmalarının yurt dışında ve özellikle Rusya’daki proje ve faaliyetlerinin Türkiye’nin tanıtımı ve Türk iş dünyasının başarıları açısından çok önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Türk müteahhitlik firmalarının uzun yıllar sonucu elde ettiği kazanımların hem firmaların faaliyet gösterdikleri ülkeler ve bölge ülkeleri ile daha fazla işbirliğine gidilmesi hem de finansman, teminat mektubu, iş garantisi, sosyal güvenlik alt yapısı gibi konular açısından desteklenmesinin önemine değinildi.

Söz konusu Rapora RTİB internet sayfasında yer alan raporlar bölümünden ulaşılabilmektedir.