Dil Seçimi:

RTİB: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!

19 Mayıs 1919 Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ve akabinde laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolun başlangıç tarihidir.

Cumhuriyet rejimi ve Atatürk devrimleri yaşanan zorlukları ve bunları ortaya çıkaran nedenleri göz önüne alarak milletimize çok önemli bir yol çizmiş, modern bir eğitimin ve ekonominin temelleri atılmış, kültür ve sanat faaliyetlerine ivme kazandırılmış, modern kurumlar ve hukuk sistemi oluşturulmuş ve böylece bugünkü Türkiye'nin başarılarına alt yapı hazırlanmıştır. Atatürk’ün idealleri ve devrimleri günümüzde de bizlere rehber olmaya devam etmektedir.

Atatürk 19 Mayıs’ı gençliğe armağan etmiş ve Cumhuriyeti koruma ve kollama görevini de gençlere vermiştir. Gençliğe hitabesinde bunu şu şekilde ifade etmiştir:

“Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.”

Şüphesiz ki Türk gençliğinin böyle bir sorumluluğu yerine getirebilmesi nitelikli eğitimin sağlanmasına, sanat ve spor altyapısının oluşturularak tüm gençlerin fırsat eşitliği temelinde bu imkanlardan yararlanmasına bağlıdır.

Bu kapsam içerisinde Rus Türk İşadamları Birliği olarak Atatürk’ün Samsun’a çıkışının  100. yıldönümünde bu mücadelenin, devrimlerin ve gençliğin öneminin bilincinde olduğumuzu belirtiyor,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.

Saygılarımızla,

RUS TÜRK İŞADAMLARI BİRLİĞİ